Tutvu-Tallinna-Hipodroomi-ajalooga-3

Tutvu Tallinna Hipodroomi ajalooga – III osa

Algus oli Hipodroomil edukas ja seda juhtisid ettevõtlikud eestlased, kuid enne teist maailmasõda Tallinna Hipodroom ning J.Venteri Harku-Järve hobusekasvandus oli riigistatud suurte võlade tõttu.

Viimased rahuaegsed ehk sõjaaegsed traavivõistlused toimusid 22.juunil 1941.aastal ning edasi oli hipodroom ajutiselt suletud kuni 7. juunil 1942.aasta. Sel kuupäeval avas Tallinna Hipodroom või nagu seda veel nimetati-Tallinna traavivõistluste rada-jälle oma uksed.

Sellel päeval võttis osa 28 hobust ja toimus 8 sõitu. Tallinna Hipodroom oli sakslaste kontrolli all.Võistluste viiest peakohtunikust neli olid sakslased ja ainult üks eestlane August Arras, kes oli loomaarst. Hobustega võrreldes oli sõitjate olukord parem, kõik põhilised sõitjad olid rivis.

Sportlikus mõttes valitses aastatel 1941-1944 traavispordis madalseis. 1945. aastal tehti ENSV Põllutöö Rahvakomisariaadlile ülesandeks hipodroom riigistada. Võistlushobused jäid nende omanike kätte edasi, v.a J.Venteri hobusekasvandus, mille baasil loodi hobusekasvatuse põhisuunaga Harku-Järve sovhoos. Sovhoos, mis oli korralike talligeda ja Tallinna hipodroomi lähedasel kujunes traavlikasvatuse taastamise tähtsaks keskuseks. 1955. aastal riigistati majand aiandussovhoosiks ning hobusekasvatus likvideeriti. Sellega lõpetati gi kohalike traavlite kasvatamist.

Esimesed võistlused toimusid juba 10.juunil 1945.aastal. Koos traavivõistlustega algas ka ratsaspordihooaeg kus 1946.aastal korraldati Tallinna Hipodroomil sagedasti ka ratsavõistlusi.

Kuni 1953.aastani oli Tallinna Hipodroomil umbes 40 hobust. TÄNAPÄEVAL elab siin umbes 100 Traavlit ja veel 100 elab era tallides linnast väljastpoolt.

Aastal 1953 algas Tallinna Hipodroomil uus etapp. Sujus koostöö Venemaa kasvatustega ning Tallinna spordi rajal korraldati võistlusi Orlovi tõugu traavlitele. Hobuseid toodi Eestisse rongiga ning jaotati kõikide treenerite vahel võrdselt. TÄNAPÄEVAL tuuakse hobuseid Rootsis ja Soomest ning iga treeneril on era ettevõtte, mis on sunnitud ise otsima endale uusi koostööpartnereid.

1955.aastal algatati kolme Balti riigi vahel võistlused – BALTI KARIKAS. Esimesed võistlused toimusid Riias ja neid peetakse tänaseni. TÄNAPÄEVAL Riia Hipodroom on suletud, ning Lätis traavivõistlused korraldatakse era radadel.

Uued muudatused Tallinna Hipodroomil toimusid 1961.aastal, mil ühineti Tori näidissovhoosiga ja 1966.aastal, mil Hipodroomi direktoriks sai Anton Mölder. Uus direktor pühendas kogu oma energia Hipodroomi arendamisele. Tänu A.Mölderi tegevusele õnnestus luua välisriikidega suhteid, mis püsivad tänaseni. Rahvas väga kiitis A.Mölderi, sets tänu temale 1977.aastal võistlesid Tallinna hipodroomil esimest korda tuntud Soome sõitjad. Samuti tänu Mölderile käisid Eesti sõitjad aastal 1978 koos hobustega võistlemas Soomes, Kuovolas. Seega Anton Mölder oli Tallinna hipodroomi direktor vahemikus 1961-1980, ehk 19 aastad.

Tänapäevani alates 1922. aastast on olnud Tallinna Hipodroomil 20 juhatajaid. Anton Mölder on olnud Tallinna Hipodroomil direktor kõige pikema aja, aastatel 1961-1980. Seetõttu teda peetakse gi kõige aktiivsemaks ja hoolikamaks direktoriks. Tänapäeval on meie hipodroomi direktoriks Mihkel Gull. Väga tore ja noor juhendaja, kes pühendab samuti oma energia hipodroomile ja arendab seda võimalikult.

(“Tallinna Hipodroom 1923-1998”: Koostaja: Sirje Pallo)

Kui meeldis, siis liitu meie Facebook lehega Hipodroom