Kliendipäev

Kliendipäevad

Kliendipäev on üritus, mis tutvustab klientidele ettevõtet, brändi või mõlemaid.

Väga hea on Kliendipäev korraldada Tallinna Hipodroomil, sest meil on mitu tugevat eelist.

Asume kesklinna piiril, kuid tasuta parkimisruumi on meil rohkelt.

Tiheda liikluskoormusega Hipodroomi ristmiku müra on vaevukuuldav.

Harjumuslikust linnakeskkonnast täiesti erinevasse miljöösse sattunud klient, muutub tahtmatult vastuvõtlikuks.

Hipodroomi tohutu avarus loob erilise keskkonna, mis annab konventsionaalsele kliendisuhtlusele uue mõõtme.

Saame kliendipäeva ladusat kulgu märkimisväärset toetada, pakkudes mitmeid erinevaid lahendusi. Nii kujuneb kliendipäevast meeldejääv üritus ning äri saab hoogu juurde.

Kliendipäeva sidumine traavivõistlustega on hea idee. Traavlite stardid annavad tähelepanuvõimele põgusalt puhkust, et seejärel uuesti keskenduda päeva põhiteemale.

Võistluspäevale ajastatud Kliendipäeva korraldamisel on mitu etappi

  • Esiteks tuleb kontseptsioon ette valmistada ja luua struktuurikavand ühendamaks traavisporti ja Teie äri. Selles etapis saate meilt täiendavaid ideid arendamaks oma äritegevust koostöös mõlema organisatsiooni turundusosakonnaga.
  • Teiseks tuleb määrata partnerid iga sammu jaoks, fikseerida tähtajad ja vastutavad isikud. Samal ajal kinnitatakse reklaami eelarve, määratakse tegevuskava ja eesmärgid.
  • Kolmandaks koolitatakse personal ürituse eelseisvateks etappideks.
  • Neljandaks tuleb Kliendipäeva korraldamine. Selleks momendiks on külaliste nimekiri valmis, kutsed saadetud ning oma järjekorda ootavad viktoriinid ja kingitused. Ka vajalikud tehnilised lahendused on paika pandud ja testitud ning aeg on viimasteks ettevalmistusteks.